ბიოსამედიცინო ინჟინერია

“ბიოსამედიცინო ინჟინერია” - არის 21 საუკუნის მეცნიერების განსაკუთრებით სწრაფად ზრდადი, მულტიდისციპლინარული  დარგი, რომელიც აერთიანებს ინჟინერიის, ბიოლოგიის და მედიცინის, კომპიუტერული მეცნიერებების ცოდნას  და მიმართულია ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფაზე. ბიოსამედიცინო ინჟინერიის საგანს წარმოადგენს  სასიცოცხლო სისტემების შესახებ ახალი ცოდნის შეძენა, იმ ინოვაციური ტექნიკის გამოყენება, რომელიც დაფუძნებულია უახლეს საინჟინრო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიღწევებზე.

 

დასაქმება და კარიერა
იცით თუ არა, რომ 2018 წელს ჩატარებული... ვრცლად

მემორანდუმები
უცხოეთის წამყვან სასწავლო ცენტრებთან...   ვრცლად

სტუდენტური ცხოვრება
სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ უნივერსიტეტის...   ვრცლად

 

ჩვენი ლოგო

საერთაშორისო განსაზღვრება

სამედიცინო და ბიოლოგიური საინჟინრო დისციპლინების საერთაშორისო ფედერაციის მიერ კლინიკური, ბიოსამედიცინო ინჟინრის  სპეციალობა განსაზღვრულია შემდეგი სახით:  “კლინიკური (ბიოსამედიცინო) ინჟინერი არის  პროფესიონალი, რომელიც მონაწილეობას იღებს, მისი საინჟინრო და მენეჯერული უნარის გამოყენებით, ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიებთან ერთად, ადამიანთა ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაში.” ბიოსამედცინო ინჟინერიის სპეციალობით სპეციალისტების მომზადება ხორციელდება აშშ – 100 –მდე უნივერსიტეტში,  ასევე ევროპისა და აზიისქვეყნების ყველა წამყვან უნივერსიტეტში.

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მიმართულებაზე სპეციალისტების მომზადება მიმდინარეობს უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის ფარგლებში. პროფესიული უმაღლესი განათლება: – პროგრამის დასახელება „საინფორმაციო  ტექნიკა და ტექნოლოგიები“.

ბიოსამედიცინო ინჟინერია. VIDEO

 

ჩვენი კვლევები