ბიო-სამედიცინო ინჟინერია

ბიო-სამედიცინო ინჟინერიის მიმართულებაზე სწავლება მიმდინარეობს სასწავლო პროგრამებით როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე (უცხოელი სტუდენტებისათვის).

 

დასაქმება და კარიერა
იცით თუ არა, რომ 2018 წელს ჩატარებული... ვრცლად

მემორანდუმები
უცხოეთის წამყვან სასწავლო ცენტრებთან...   ვრცლად

სტუდენტური ცხოვრება
სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ უნივერსიტეტის...   ვრცლად

 

 

სასწავლო პროგრამები

 

საბაკალავრო პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამა

სადოქტორო პროგრამა

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა

ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა

ჩვენი ლოგო