გეომაგნიტური ქარიშხლების

კომპენსაციის სისტემა

 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მიმართულების ბაზაზე შექმნილია გეომაგნიტური ქარიშხლების კომპენსაციის სისტემა.

 

დასაქმება და კარიერა
იცით თუ არა, რომ 2012 წელს ჩატარებული... ვრცლად

მემორანდუმები
უცხოეთის წამყვან სასწავლო ცენტრებთან...   ვრცლად

სტუდენტური ცხოვრება
სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ უნივერსიტეტის...   ვრცლად

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოსამედიცინო ინჟინერიის მიმართულებაზე შექმნილია გეომაგნიტური ქარიშხლების კომპენსაციის სისტემა, რომელიც ახორციელებს მაგნიტური ქარიშხლების დროს წარმოქმნილ გეომაგნიტური ველის (GMF) მუდმივი კომპონენტის, მუშა მოცულობაში ხანმოკლე პერიოდის მქონე სიხშირის საშუალო სიდიდის განსაზღვრას.

სისტემა საშუალებას იძლევა აღმოჩენილი იქნას მაგნიტური ველის მუდმივი კომპონენტი, რაც გამოწვეული ფერომაგნიტის შიგნით ცვლილებებით და წარმოადგენს აუცილებელ პირობას პაციენტის დაცვისთვის, გეომაგნიტური ქარიშხლების მავნე ზემოქმედებისაგან პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში.

 

 

 

ჩვენი ლოგო